غوغاسالاری برای بهانه‌ای که وجود ندارد:

بهائیت‌ شبکه‌ جاسوسی است نه روش زندگی

در دوران معاصر نیز بهائیان بارها برخلاف منافع ملی ایرانیان اقدام کرده‌اند، از جمله آنکه نیاکان خاندان‌های سرشناس بهائی را در کار قاچاق و ثروت‌اندوزی در دوران قحطی وحشتناک جنگ جهانی دوم به بعد می‌بینیم. در این مورد دو سند وجود دارد…

آخرین اخبار

تبلیغات