پژوهشگر مسائل اقتصادی پاسخ داد؛

چرا باید از کالای ایرانی حمایت کرد؟

پژوهشگر اقتصادی علت استفاده مردم از کالای ایرانی و تاثیر منفی واردات کالاهای غیر ضروری به کشور را تشریح کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات