مسئول هیئت فوتبال جلگه از خاطرات دوران دفاع گفت:

پای قطع شده رزمنده ی شهید عزم من را برای رفتن به جبهه محکم تر کرد

سیف اله کبیریان از خاطرات جبهه گفت: زمانی که پلاستیک سبزی را به سوی سردخانه می بردم با کلام پزشک متوجه بودن پای شهید در کیسه شدم و تصمیم بر حضور فیزیکی در جبهه گرفتم.

آخرین اخبار

تبلیغات