کتاب خاطرات رئیس جمهور الکترونیکی شد

به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی نسخه الکترونیک جلد اول کتاب «خاطرات دکتر حسن روحانی» منتشر شد.

آخرین اخبار

تبلیغات