بازنشر خاطرات یک شاعر انقلاب از ماندلا

خاطره بد ماندلا از ایرانی‌ها و جواب جالب حسینی به او

«سیدعبدالله حسینی» اثرگذارترین فردی بوده که پس از انقلاب به پی‌ریزی شعر انقلاب در خراسان پرداخته و در فعالیت‌های خود سه بار با نلسون ماندلا دیدار کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات