توسط یک مبتکر ایرانی

ساخت داروی گیاهی ترمیم کننده پوست/درمان بدون باقی ماندن اثر سوختگی

یک مبتکر ایرانی موفق به ساخت داروی گیاهی شد که این دارو علاوه بر خاصیت درمانی ،خاصیت ترمیم کنندگی نیز دارد. این دارو در مرحله پیش از تجاری سازی قرار دارد و می تواند کمک بزرگی به درمان های سوختگی کند.

آخرین اخبار

تبلیغات