اضافه شدن 140 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبسراني اصفهان و حومه

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني اصفهان و حومه از پيش‌بيني ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي خريد ۱۰۰ دستگاه اتوبوس دو كابين و ۴۰ دستگاه اتوبوس تك كابين خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات