تونل بهشت آباد و گلاب به محله برو بیا تبدیل شده است؛

استیضاح وزیر نیرو، آخرین راه حل نمایندگان برای عبور از بحران آب

نمایندگان اصفهان و چهار محال بختیاری می روند و می آیند و در این میان تشنگی چهره خود را با تمام قوا برای مردم اصفهان به نمایش گذاشته است. خوزستان هم بیکار ننشسته و با ذخیره۱۲ میلیاردی آب از سختی های خشکسالی آهنگ ساز می کند و این درحالیست که در استان های همسایه، بی تدبیری در مصرف آب عیان است.

آخرین اخبار

تبلیغات