رئیس بهداشت و مدیریت بیماری های دامی دامپزشکی اصفهان:

موردی از بیماری طاعون در حیات وحش اصفهان مشاهده نشده است

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی اصفهان گفت: موردی از بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک، در مناطق حفاظت شده حیات وحش اصفهان گزارش نشده است.

آخرین اخبار

تبلیغات