متهمی که قرار بود به رای دادگاه تمکین کند

تمام سعی و تلاش‌ها برای عقب افتادن صدور حکم مهدی هاشمی از سوی اهرم‌های فشار رسانه‌ای و غینه‌ای جواب نداده و این حکم بالاخره دادگاه صادر شد.

علیزاده طباطبایی قبل از قاضی، حکم مهدی هاشمی را صادر کرد

وکیل مهدی هاشمی‌رفسنجانی گفت که قطعا و یقینا مهدی هاشمی تبرئه می‌شود.

آخرین اخبار