حکم راننده پورشه سوار اصفهانی صادر شد

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری صبح امروز خود، به تشریح جزئیات حکم صادره برای راننده پورشه سوار اصفهانی پرداخت.

آخرین اخبار