امام جمعه شهر اژیه:

صدور حكم اعدام شيخ يوسف نمر نشانه ی مظلومیت شیعه است

امام جمعه شهر اژیه گفت: جامعه مدرسين با صدور بيانيه ایی صدور حکم اعدام شیخ نمر را ناقض حقوق بشر دانسته اند.

آخرین اخبار