در رابطه با یک حکم؛

مراجع عظام درباره حکم ارتباط مسلمان با بهایی‌ چه گفتند؟

طبق نظر اکثر فقها و مراجع، تمامی پیروان فرقه ضاله بهائیت، محکوم به نجاست بوده و در صورت تماس آنها با چيزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى که مشروط به طهارت است، واجب است.

آخرین اخبار

تبلیغات