چند نکته در ارتباط با تربیت کودکان؛

کودکی که احترامش کنند، از والدین سرپیچی نمی‌کند

اگر کودک مورد احترام باشد، در خانه کمتر از اوامر پدر و مادر سرپیچی می‌کند. احترام به کودک و حُسن معاشرت پدر و مادر با وی یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد شخصیت در کودک است.

آخرین اخبار