کشف حوضچه تاریخی در محوطه چهارباغ عباسی اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در واکنش به خبر کشف محوطه تاریخی در چهارباغ گفت: مسئله خاصی نبوده و در این مسیر تنها آثاری از یک حوضچه پیدا شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات