مسئولان در جمع کشاورزان ورزنه ای به روایت عکس

همزمان با بازگشایی آب زاینده رود مسئولین استانی بازدیدی چند ساعته از کانال های درجه 2 و 3 شرق اصفهان داشتند و کشاورزان مشکلات خود را در جمع صمیمانه ای مطرح کردند.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

هزینه انتقال آب بهشت‌آباد با لوله 18 برابر انتقال آب با تونل است

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: تغییر طرح انتقال آب تونل بهشت‌آباد به انتقال آب با لوله غیرکارشناسی بوده و هزینه آن 18 برابر انتقال آب با تونل است.

آخرین اخبار

تبلیغات