مدیرکل دفتر مدیریت منابع آب

۲۰ درصد صرفه جویی، آب شرب را تامین می‌کند

مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فلات مرکزی گفت: آب سد زاینده رود به حدی کم است که با رعایت صرفه جویی ۲۰ درصدی می‌توان آب شرب را تامین کرد

آخرین اخبار

تبلیغات