از ابتدای سال آبی 97-96

اختلاف 90 میلیمتری بارش در حوضه های آبریز/میزان بارش از سال آبی گذشته پیشی گرفت

با گذشت شصت و یک روز از سال آبی 97-96 ارتفاع كل ريزش های جوی بالغ بر 19 ميليمتر گزارش شده است. اين مقدار بارندگی نسبت به ميانگين دوره‌های مشابه درازمدت 35.2 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته 36.7 درصد افزایش را نشان می‌دهد

آخرین اخبار

تبلیغات