قائم‌مقام وزیر محیط‌زیست ژاپن:

ژاپن آماده کمک برای حل مسئله حوضه آبریز زاینده‌رود است

قائم‌مقام وزیر محیط‌زیست ژاپن گفت: کشور ژاپن آماده هر نوع کمک و همکاری برای حل مسئله حوضه آبریز زاینده‌رود است.

آخرین اخبار

تبلیغات