دبیر قرارگاه فرهنگی جرقویه علیا خبر داد:

راه اندازی نخستین قرارگاه فرهنگی اجتماعی در منطقه جرقویه علیا

دبیر قرارگاه فرهنگی جرقویه علیا گفت: مجموعه ای از خبرگان و صاحب نظران آشنا به بسیج که با مشارکت مسئولین اجرایی تهدیدات و آسیب های بخش را رصد می کنند در کارگروه فرهنگی گرد هم می آیند.

آخرین اخبار

تبلیغات