نوزدهم دی ماه، سالروز قیام خونین مردم قم

نگاهی به قیام 19 دی ماه 1356/ برگی زرین از کتاب انقلاب اسلامی

ویژگی خاص قیام نوزده دی شرکت و همکاری همه اقشارمردم بود. این قیام که با رهبری روحانیت شکل گرفت، ثابت کرد که شاه از حرکت مذهبی – سیاسی به رهبری روحانیت و در رأس آن ها امام خمینی (قدس سره) بیش از هر حرکت سیاسی دیگر وحشت دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات