شهردار اصفهان:

2 هزار جاذبه ديدني شهر اصفهان ميراثي از دل تاريخ و فرهنگ كهن اين شهر / تجربه اي جديد در اصفهان را با دوچرخه سواری رقم بزنيد

شهردار اصفهان، 2 هزار جاذبه ديدني شهر اصفهان را ميراثي از دل تاريخ و فرهنگ كهن اين شهر دانست و گفت: پيشنهاد مي كنم مسير هاي منتهي به اين مكانها را با دوچرخه بپيماييد تا تجربه اين خاطره را در اصفهان داشته باشيد.

شهردار محمد آباد گفت:

احیای صنعت گردشگری در شرق اصفهان از اهدف طلایی ما است

نصر اصفهانی گفت: اميدوارم در آينده اي نزديک به عنوان بخش خصوصي در صنعت گردشگري بتوانيم استان اصفهان و به خصوص شرق اصفهان را که امروز درگير بدترين شرايط بي آبي است از طريق صنعت گردشگري، بوم گردي و کويرنوردي احيا کنيم.

آخرین اخبار

تبلیغات