رئیس شورای شهر اصفهان:

درصدد پیگیری مطالبات مردم اصفهان در حوزه ملی هستیم

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای شهر درصدد است تا جلساتی را با نمایندگان مردم اصفهان در مجلس برگزار کند تا بتواند مطالبات مردم اصفهان را در حوزه ملی پیگیری کند.

آخرین اخبار

تبلیغات