خشکسالی مانعی در برابر خصلت نیکوکاری مردم ورزنه نمی شود

مسئول کمیته امداد شهر ورزنه با اشاره به جشن نیکوکاری در سطح بخش بن رود، از استقرار 8 پایگاه جمع آوری کمک در سطح بخش خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات