ضرورت برنامه هاي جريان ساز در حوزه فرهنگ ديني/اهميت كانون هاي مساجد در برنامه ريزي هاي فرهنگي ديني

معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان در نشستي با تعدادي از مديران مسئول كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان بر ضرورت برنامه هاي جريان ساز در حوزه فرهنگ ديني تاكيد كرد و گفت:كانون هاي فرهنگي هنري مساجد در برنامه ريزي هاي فرهنگي ديني نقش به سزائي دارند.

آخرین اخبار

تبلیغات