امام جمعه اصفهان

قوانین اسلامی باید در جامعه اجرا شود

امام جمعه اصفهان با بیان این که رعایت حجاب در جامعه، قانون اسلام است و این قانون باید اجرا شود، گفت: مطرح کردن موضوع «حجاب اختیاری» از سوی خواص کار غلطی است.

آخرین اخبار

تبلیغات