گزارش تصویری:

سفری از منطقه ی جرقویه تا سرزمین نور از دوربین خبرنگاران

اعزام دانش آموزان دختر جرقویه سفلی و علیا به یادمان شهدای مناطق جنوب انجام شد.

آخرین اخبار

تبلیغات