فرماندار اصفهان:

در حوزه سلامت مردم هیچ گونه ملاحظه ای نداریم/ برخورد شدید با متخلفان

فرهنگ سازي در حوزه سلامت و خود مراقبتي بهترين راهكار براي توسعه سلامت جامعه است.

آخرین اخبار

تبلیغات