در مسیر خشکسالی

تغییرات اقلیمی و تشدید تنش آب در حوضه زاینده‌رود

حیات زاینده رود با برداشت های بی رویه آب در بخش های صنعت و کشاورزی به خطر افتاده و بیم آن می رود که اسیر خشکسالی شود.

امام جمعه شهر ورزنه:

نمایندگان مجلس نسبت به نظرات غیر کارشناسانه در حوضه زاینده رود برخورد کنند

امام جمعه شهر ورزنه گفت: مردم شرق اصفهان همچنان امیدوار و آماده جهت بر طرف شدن مشکلاتشان می باشند و از نمایندگان مجلس درخواست داریم که نسبت به این گونه نظرات غیر کارشناسانه برخورد لازم و جواب مقتضی را بیان نمایند.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور

حیات دوباره تالاب گاو خونی با مدیریت صحیح در حوزه زاینده

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور گفت: مدیریت ناصحیح آب در سطح حوزه زاینده رود علت اصلی خشکی تالاب بین المللی گاو خونی می باشد که امید آن داریم با مدیریت صحیح حیاتی دوباره پیدا کند.

آخرین اخبار

تبلیغات