مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان:

۳۶ جلد کتاب در مراسم بزرگداشت آیت الله مظاهری رونمایی می‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از رونمایی موسوعه آیت الله مظاهری و ۳۶ جلد کتاب در مراسم برزگداشت ایشان خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات