رزمایش گردان های بیت المقدس شرق اصفهان:

نمایش اقتدار بسیجیان حوزه بسیج امام حسین(ع) اژیه/ تصاویر

رزمایش بزرگ جوادالائمه(ع) گردانهای بیت المقدس شرق شهرستان اصفهان در دهم ویازدهم مهرماه سال1393 در حسن آباد جرقویه برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات