یک روانشناس حوزه اعتیاد:

روانگردان‌ها بی‌خوابی می‌آورند/ گرایش شیشه‌ای‌ها به مصرف هروئین برای درمان بیخوابی است

یک روانشناس حوزه اعتیاد با بیان اینکه شیشه بیخوابی می‌آورد و خواب را از چشمان معتاد دور می‌کند گفت: تنها هروئین است که می‌تواند آنها را بخواباند و به همین دلیل مصرف کنندگان شیشه، به مصرف هروئین گرایش پیدا می‌کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات