با حضور معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور

نشست «شورای راهبردی و مشورتی حوزه‌ اجتماعی بهزیستی» در اصفهان برگزار شد

با حضور معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور نشست کشوری «شورای راهبردی و مشورتی حوزه‌ اجتماعی بهزیستی» در اصفهان برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات