مدیر‌کل ارشاد ‌اصفهان:

مرکز رشد فرهنگ، هنر و رسانه اصفهان افتتاح می‌شود

مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد اصفهان گفت: با افتتاح مرکز رشد فرهنگ، هنر و رسانه در استان اصفهان خیزش مناسبی در زمینه پژوهش در حوزه‌های فرهنگی و هنری استان اصفهان شکل می‌‎گیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات