روایت مجید سوزوکی در واقعیت

مجید سوزوکی مدافع حرم شد

ماجرای شهادت مجید در سوریه که تشابه عجیبی با شخصیت اول فیلم اخراجی های ۱ (مجید سوزوکی) دارد داستانی حقیقی از این فیلم را به تصویر کشیده است. خالکوبی های دست این شهید لوطی صفت و مشاجره های یکی از همرزمانش با وی، بار دیگر ساخته اول ده نمکی را در اذهان تداعی می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات