رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان:

مدیریت غلط و برداشت‌های غیرمجاز علت اصلی مشکلات کشاورزان شرق اصفهان

امینی گفت: مدیریت غلط حوزه آبریز زاینده‌رود و برداشت‌های غیرمجاز موجب شده که کشاورزان شرق اصفهان با مشکلات زیادی روبرو باشند، ظاهراً گوش شنوایی هم برای احقاق حقوق مردم شهرمان و کشاورزان وجود ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات