با آغاز ماه صفر؛

حوادث تاریخی ماه صفر/ آیا ماه صفر نحس است؟

یکی از بزرگترین و باعظمت ترین رویدادهای تاریخی و مذهبی شیعیان در ماه صفر واقع شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات