فرياد حمايت کودکان اصفهانی از کودکان غزه

حمایت کودکان از مردم غزه ریشه در فرهنگ ، هویت اسلامی و آزادگی ایرانیان دارد.

آخرین اخبار