سیم کارت سرپرستان خانوار متقاضی حمایت معیشتی باید به نام خودشان باشد

سخنگوی ستاد شناسائی مشمولان طرح حمایت معیشتی گفت: سیم کارت سرپرست باید به نام خودش به ثبت رسیده باشد.

آخرین اخبار