گزارش تصویری:

ندای لبیک دانش آموزان آموزشگاه استثنایی هرند به پیامبر مهربانی ها/ تصاویر

هنوز احساس انزجار به نشریه شارلی ابدو توسط عاشقان پیامبر ادامه دارد و امروز “لبیک یا محمد” در آموزشگاه استثنایی هرند طنین انداز شد.

آخرین اخبار