لزوم حمایت از تولید داخلی

پیراهن مشکی در قبضه چین و ترکیه/رونق تولید داخل نیازمند حمایت دولت است

در ماه های محرم و صفر با توجه به تقاضای بالا برای خرید پیراهن مشکی، به جای تولید کننده داخلی بیشترین سود نصیب تولیدکنندگان چین و ترکیه شد.

آخرین اخبار