مصوبه مجلس برای سال 95؛

وام ازدواج 10 میلیون تومان شد

با تصویب وکلای ملت سقف وام ازدواج جوانان برای هر یک از زوجین از 3 به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش یافت.

آخرین اخبار