امام جمعه ورزنه:

حماسه 9دی در برابر فتنه آمریکایی صهیونستی انجام شد

امام جمعه ورزنه گفت: حماسه 9دی در برابر فتنه آمریکایی صهیونستی که از طرف دشمنان اسلام هدایت می شد بود که از نمونه های بارز رهبری الهی ،دلسوزانه ومدبرانه مقام معظم رهبری مدیریت این فتنه بودواین حماسه ماندگار ایجاد گردید .

فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسین(ع):

حماسه ۹ دی همچون خون در شریان‌ های حیاتی جامعه جریان پیدا کرد

سیستانی گفت: حماسه ۹ دی مربوط به یک تاریخ و زمان نیست و باید همچون خون در شریان و رگ‌ های حیاتی جامعه جریان پیدا کند و با روشنگری و بصیرت افزایی ادامه داشته باشد.

حماسه ۹دی سی سال نظام را بیمه کرد/ بصیرت نسخه شفابخش در برابر همه فتنه ها است

کارشناس مسائل سیاسی گفت: حضور میلیوین مردم در حماسه ۹ د ی نشان از پشتیبانی مردم از اصول نظام و رهبر انقلاب بود، بصیرت مردم ادر ۹ دی آب بر آتش فتنهها بود.

مشاور سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان:

9 دی دست ناپاک فتنه‌گران علیه نظام را قطع کرد

مشاور سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان گفت: حضور گسترده ملت ایران در حماسه 9دی، دست ناپاک فتنه‌گران علیه نظام جمهوری اسلامی را قطع کرد.

آخرین اخبار