رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با اصفهان شرق گفت:

8 دی اصفهان و 9 دی تهران نقطه عطف تاریخ اسلامی

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به حماسه ی 9 دی گفت: ولایت فقیه به عنوان نخستین خط قرمز ما نام گرفته است که کسی حق ندارد در برابر آن بایستد.

آخرین اخبار