امام جمعه اصفهان:

غرب به بهانه حقوق بشر به مخالفت با نظام اسلامی پرداخته است

امام جمعه اصفهان گفت: کشورهای غربی در حال حاضر به بهانه حقوق بشر با نظام اسلامی به مخالفت برخاسته‌اند در حالی که در عمل خود صداقت ندارند.

آخرین اخبار