طرح ۵ ماده‌ای احیای زاینده‌رود به مسئولان ارائه گردید

استاندار اصفهان گفت: طرح ۵ ماده‌ای احیای زاینده‌رود نیز برای عبور از این بحران آماده شده و به مسئولان ذی‌ربط ارائه گردیده است.

آخرین اخبار