سخنگوی دولت در مراسم گرامیداشت هفته دولت در اصفهان:

۶۰ میلیارد تومان برای تأمین هزینه حل مشکلات آب اصفهان در هیات دولت تصویب شد

محمدباقر نوبخت با بیان این که شخص رئیس جمهور و مجموعه دولت یازدهم از هر طرحی که بتواند مشکلات آب زاینده‌رود را حل کند به طور ویژه حمایت خواهد کرد، اذعان داشت: دولت یازدهم هرگز برای احقاق حقوق مردم اصفهان در بخش آب کوتاهی نمی‌کند و من حل و فصل مشکلات آب اصفهان و احیای زاینده‌رود را وظیفه خود می‌دانم.

آخرین اخبار