ولی الله عرب مختاری:

حفظ جایگاه هسته ای ایران از میز مذاکرات دولت دهم تا بیانیه لوزان

مذاکرات باید به گونه ای انجام شود که حقوق کشورمان محفوظ بماند و تحریم های ظالمانه و به ناحق برقرار شده، برداشته شود.

آخرین اخبار