تکلیف جدید مجلس برای دولت

جذب حق‌التدریسی مربیان پیش‌ دبستانی

شاید نشود تجمعات روزهای اخیر مربیان پیش دبستانی در میدان بهارستان تهران و بست‌نشینی آنها کنار ساختمان هرمی‌شکل مجلس شورای اسلامی را به طور حتم به تصمیم دیروز نمایندگان ربط داد، اما وقتی چند روز اعتراض دسته‌جمعی مربیان به یک‌مصوبه به نفع این افراد ختم می‌شود، حس ششم بیننده می‌گوید که باید ربطی میان این دو اتفاق باشد.

آخرین اخبار