شصت و پنجمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان

شهروندان اصفهانی از حق اعتراض به عوارض نا‌عادلانه مطلع نیستند

شهروندان اصفهانی از حق خود در راستای اعتراض به عوارض نا‌عادلانه تعیین شده برای آنها مطلع نیستند و رسانه‌ها باید در این زمینه وارد میدان شوند و مردم را از این حق قانونی خود مطلع کنند.

آخرین اخبار